Cheats4G
Regulamin forum - Wersja do druku

+- Cheats4G (http://cheats4g.tk)
+-- Dział: Sprawy Forum (http://cheats4g.tk/dzial-3.html)
+--- Dział: Świątynia Zasad (http://cheats4g.tk/dzial-7.html)
+--- Wątek: Regulamin forum (/watek-91.html)Regulamin forum - Szyderca - 11-15-2016

I. Regulamin serwisu Cheats4g.tk

§1. Postanowienia ogólne
 • 1. Użytkownik to osoba korzystająca z konto utworzonego w serwisie Cheats4g.tk. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych.
 • 2. Konto Użytkownika to profil użytkownika zakładany podczas rejestracji, zabezpieczony hasłem, wraz z unikalną nazwą użytkownika.
 • 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędnie funkcjonujące łącze lub oprogramowanie po stronie użytkownika.
 • 4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Informacje na temat ostatnich zmian regulaminu można znaleźć w części serwisu nie wymagającej autoryzacji (logowania) - także w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w regulaminie - należy w tym celu zaprzestać logowania na Konto Użytkownika.
 • 5. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Konta Użytkownika na skutek naruszenia zasad korzystania z serwisu, bądź na prośbę użytkownika.
 • 6. Administracja zastrzega sobie prawo do stosowania kar, w przypadkach nie ujętych w regulaminie jeśli uzna, że zachowanie użytkownika jest niestosowne.
§2. Konto Użytkownika
 • 1. Każdy może mieć maksymalnie jedno Konto Użytkownika. Wykrycie większej ilości kont - grozi zablokowaniem każdego z nich.
 • 2. Hasło do konta powinno być silne i nie wykorzystywane w innych serwisach. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zdobycie dostępu do Konta Użytkownika przez osoby trzecie za pomocą podania poprawnego hasła.
 • 3. Zabrania się użyczania konta lub udostępniania danych dostępowych - grozi to blokadą konta.
 • 4. Login użytkownika powinnien być przyzwoity, nie budzący kontrowersji.
 • 5. Sygnatura powinna być schludna, nie budząca kontrowersji.
§3. Zachowanie, udostępniane treści
 • 1. Użytkownik powinnien zgłosić administracji każdy zauważony błąd w oprogramowaniu.
 • 2. Zakazane jest obrażanie, czy też prowokowanie do kłótni innych użytkowników.
 • 3. Zakazane jest podszywanie się pod innych użytkowników czy też administrację.
 • 4. Zakazne jest propagowanie piractwa oraz udostępnianie treści o charakterze erotycznym, rasistowskim lub innych niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.
 • 5. Zakaz nadużywania wulgaryzmów.
 • 6. Tematy wątków umieszczanych w serwisie muszą jasno przedstawiać treść zawartych w nich wiadomości.
 • 7. Reklamowanie, spamowanie lub innego typu trapienie użytkowników jest surowo zabronione.
 • 8. Udostępniania keyloggerów, bądź innych programów, które mogą narazić użytkowników na straty jest zakazane
§4. Tabela kar
 • Pierwsze ostrzeżenie słowne (nie dotyczy wykroczeń za 50 pkt) - 0 pkt ostrzeżeń
 • Spam/offtop - 2 pkt ostrzeżeń
 • Wulgaryzmy - 3 pkt ostrzeżeń
 • Prowokowanie do kłótni/zbędnej i nieprzyjemnej dyskusji - 4 pkt ostrzeżeń
 • Wulgaryzmy kierowane do użytkownika/administratora - 2-10 pkt ostrzeżeń
 • Obraza innego użytkownika/administratora - 2-10 pkt ostrzeżeń
 • Treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie - 2-5 pkt ostrzeżeń
 • Plagiat - 10 pkt ostrzeżeń
 • Groźby/zastraszanie/nękanie - 10 pkt ostrzeżeń
 • Multikonto - 100 pkt ostrzeżeń
 • Reklama - 50 pkt ostrzeżeń
 • Podszywanie się - 100 pkt ostrzeżeń
 • Udostępnianie wizerunku innego użytkownika/administratora bez zgody - 50 pkt ostrzeżeń
 • Inne - 1-100 pkt ostrzeżeń
§5. Akcje kar
 • 10 pkt ostrzeżeń+ - brak możliwości tworzenia nowych postów przez 6 h
 • 20 pkt ostrzeżeń+ - brak możliwości tworzenia nowych postów przez 12 h
 • 30 pkt ostrzeżeń+ - brak możliwości tworzenia nowych postów przez 18 h
 • 40 pkt ostrzeżeń+ - brak możliwości tworzenia nowych postów przez 24 h
 • 50 pkt ostrzeżeń+ - brak możliwości tworzenia nowych postów przez 48 h
 • 60 pkt ostrzeżeń+ - zawieszenie konta przez 24 h, brak możliwości tworzenia nowych postów przez 48 h
 • 70 pkt ostrzeżeń+ - zawieszenie konta przez 48 h, brak możliwości tworzenia nowych postów przez 3 dni
 • 80 pkt ostrzeżeń+ - zawieszenie konta przez 3 dni, brak możliwości tworzenia nowych postów przez 7 dni
 • 90 pkt ostrzeżeń+ - zawieszenie konta przez 7 dni
 • 100 pkt ostrzeżeń+ - ban permanentny